organitzen:
     
     
 

 

 
       
 

Del 8 al 15
Exposició:
Els abismes del cos
Brunet Alos
Lluís Vecina
Doctor Enfermo
Pi Subirats
A. Jesús Ballester
Rafa Murillo
Rogelio Olmedo
Sebastiana Galmés
Jaume Prohens
Joan Forteza
Rafael Rama