Divendres 31 de març a les 21.30 h
a Sa Recreativa de Felanitx

La República dels mestres

Desprès hi haurà una xerrada sobre l’educació durant la II República, amb la participació d’Antoni Tugores i Albert Herranz.

“La República de los maestros” Espanya, 2004. Guió: Victoria Martínez. Realització: Arturo Villacorta. Duració: 41 minuts.

Laica, obligatòria i gratuïta. Així definia l’ensenyança la Constitució de la Segona República, que atribuïa a l’Estat el servei de la cultura. Eren els principis de la Institució Lliure de Ensenyança i del socialisme històric, que creien en la transformació social mitjançant l’Educació.
Durant els dos primers anys de la República –de 1931 a 1933- va ser aprovat un pla quinquennal de construcció de 27.000 escoles, de les que tan sols es varen poder aixecar finalment unes 16.000, els estudis de Magisteri passaren de ser carrera universitària, i es va tractar de dignificar la figura del mestre enmig de l’enorme analfabetisme de l’època.
Juntament amb el rigor històric i l’aportació documental d’imatges, “La República dels mestres” es un viatge per la memòria històrica que ha cercat als protagonistes d’aquell intent de situar a Espanya al cap dels països més avançats en matèria educativa.
Nins que s’assegueren a les aules republicanes o que en pobles remots varen rebre la visita de les missions pedagògiques, una mestra a qui la guerra obligà a practicar a l’exili tot el que havia après a les noves Escoles Normals o el testimoni de familiars de mestres assassinats a la zona nacional durant la Guerra Civil, alguns encara enterrats en foses comuns, aporten el seu testimoni de les mesures educatives –sense eludir les dirigides contra les ordres religioses-, la catàstrofe de la guerra i la posterior repressió dels mestres republicans.

 

ENTRADA GRATUÏTA


organitzen

 

veure cartell (PDF)

 

Fotografies del debat