Dijous 5 de juny, 20h. Torre de ses Puntes
Alter Christiania
Andrés Senra
Espanya, 2013. 77 min.
     
         
 

"Kommune" és un projecte artístic i de recerca documental que Andrés Senra va començar el mes de març de 2013 al barri llibertari de Christiania, a Copenhaguen. El projecte gira entorn al moment fundacional d'una nova ciutat basada en l'autogestió i el compromís radical. Una petita utopia amb límits dins d'una ciutat convencional. Senra aborda en aquest projecte els sentiments, la naturalesa, l'estructura, els somnis, i els temors que produeix l’estar dins, però al mateix temps, fora de la ciutat. El treball pren forma d'instal·lació amb documents reals obtinguts del seu treball a la comunitat i d’altres construïts a partir de descripcions de models d'organització urbana i social que transiten les utopies filosòfiques, que van arrencar amb Plató i van tenir una segona vida a partir de la "Utopia" de Tomás Moro i que s'expandeixen fins a la ciència-ficció actual. "Alter Christiania" és una part d’aquest projecte en forma de documental on alguns habitants del barri ofereixen la seva pròpia visió de la vida en comunitat. Dels seus beneficis, però també de les seves dificultats, al mateix temps que reflexionen sobre les possibles alternatives als problemes que sorgeixen dia a dia.

 

Web d’Andrés Senra

Andrés Serna parla del seu treball a XTRart

Web oficial de Christiania (danès)

Christiania a Viquipèdia

 

Cartell de la instal·lació